• Energetické využití biomasy a odpadů
  • Biomasa a odpady jako palivo
  • Technologie pro energetické zpracování biomasy a odpadů
  • Ušlechtilá paliva z biomasy
  • Emise a čištění odpadních produktů z energetických technologií

Většina diskutovaných témat je úzce spojena s tématy disertačních prací mladých přednášejících autorů.

 Důležité termíny:

  •  do 30.06.2018   Registrace
  •  do 30.09.2018   Vkládání příspěvků
  • 10.-12.09.2018   Termín konference

Šablona příspěvku